bredband

Tillgång till fiber och bredband har stor och växande betydelse i vårt land. Kommuner och regioner som inte är uppkopplade löper stor risk att gå miste om delar av välfärdssystemet.

Se tabell

Bredbandsranking

Bredbands-
ranking

Tillgång till fiber och bredband har stor och växande betydelse i vårt land. Kommuner och regioner som inte är uppkopplade löper stor risk att gå miste om delar av välfärdssystemet.

I december 2016 lanserade regeringen en ny bredbandsstrategi med målet att hela Sverige ska vara uppkopplat år 2025. Post- och Telestyrelsen (PTS) rapporterar fortlöpande hur fibernäten breder ut sig över riket.

Bredbandsrankingen kan ses som en första uppföljning på regeringens strategi. Rankingen visar hur stor andel av kommunernas hushåll som har internetuppkoppling via fiber eller fiber-LANmed hastighet 100 Mbit/sek.

Fiberutbyggnaden fortsätter med stor kraft. I stort sett över hela Norrland ökar andelen fiberhushåll, även om skillnaderna är stora. Kommunerna i täten, med en utbyggnad på 80-90 procent, kan jämföras med den handfull kommuner som återfinns längst ner i tabellen och alla ligger under 40 procent.

Det är de större städerna som visar vägen. Som framgår av tabell 2 är Umeå snart uppe i en täckningsgrad på 90 procent. Gävle och Skellefteå ligger ungefär 10 procentenheter efter. Piteå och Sundsvall finns också bland de tio i topp. Några mindre kommuner som tycks ha bestämt sig för att hoppa på fibertåget är Bräcke, Malå och Åsele som innehar höga placeringarna 3, 5 och 7 på Bredbandsrankingen.

Norrland ligger efter på bredbandsområdet. Bara en handfull av kommunerna har en utbyggnad över riksgenomsnittet 77 procent. Längst har man kommit i Mälardalen.

5-i-topp – Bredband. Riket (2018):

Sundbyberg

96,88

Stockholm

94,02

Höganäs

93,02

Danderyd

89,78

Umeå

88,87

Tabell 2:
Bredbands-
ranking

Tabell 2: Bredbandsranking

wdt_ID Rank Kommun Andel uppkopplade hushåll
1 1 Umeå 88,87
2 2 Gävle 80,01
3 3 Bräcke 79,44
4 4 Skellefteå 79,31
5 5 Malå 77,90
6 6 Luleå 76,53
7 7 Åsele 75,51
8 8 Lycksele 75,31
9 9 Piteå 75,20
10 10 Sundsvall 71,48

Ranking: Bredbandsrankingen (PTS 2017)