LIVSKVALITET

Tidningen Fokus rankar kommunerna utifrån livsvillkor, var det är bäst att leva och verka. Allra högst på Fokus lista ligger för närvarande Stockholm, Uppsala och Mölndal. Men ur ett Norrank-perspektiv är det mera intressant att se genomslaget för de lite större Norrlandsmetropolerna. Alla placerar sig högt!

Se tabell

Bra miljö att leva och verka i

Tidningen Fokus rankar kommunerna utifrån livsvillkor, var det är bäst att leva och verka.

Allra högst på Fokus lista ligger för närvarande Stockholm, Uppsala och Mölndal. Men ur ett Norrank-perspektiv är det mera intressant att se genomslaget för de lite större Norrlandsmetropolerna. Alla placerar sig högt!

Om relativt stora städer med naturen runt knuten är en framtida vinnare, vilket Fokus siffror och analys indikerar, då ska det bli spännande att se hur bostadspriser och befolkningsmängd i norr kommer att utvecklas.

Kiruna är på väg uppåt på listan, med gruvnäringens kraftiga tillväxt i ryggen, vilket bland annat medför en stark löneutveckling. På Fokus särskilda ranking över glesbygdskommuner hamnar Kiruna i topp för hela riket.

Rent praktiskt vore det för Norranks del välkommet om Fokus fortsättningsvis redovisar resultat för samtliga kommuner, utan att slå ihop resultatet för de sista 30 kommunerna på listan.

Nästa Fokusmätning publiceras preliminärt i maj 2019.

5-i-topp –Livskvalitet. Riket (2018):

stockholm

mölndal

uppsala

Lund

Göteborg

Tabell 5: Bra miljö att leva och verka i

wdt_ID Rank Kommun Riksrank 2018
1 1 Umeå 21
2 2 Östersund 28
3 3 Luleå 28
4 4 Sundsvall 37
5 5 Gävle 46
6 6 Skellefteå 72
7 7 Piteå 74
8 8 Kiruna 89
9 9 Örnsköldsvik 101
10 10 Åre 103

Ranking: Bäst att bo (Tidningen Fokus 2018)