STORLEK

Norrlands kommuner har 2018 en sammanlagd folkmängd på en dryg miljon, närmre bestämt 1 181 000 personer. Vår befolkning ökade under 2018 med cirka 300 personer. Kriteriet folkmängd utgörs i Norrank av en lista med Norrlands kommuner i storleksordning.

Se tabell

Folkmängd i kommunen

Norrlands kommuner har 2018 en sammanlagd folkmängd på en dryg miljon, närmre bestämt 1 181 000 personer. Vår befolkning ökade under 2018 med cirka 300 personer.

Ur ett utvecklingsperspektiv är en större befolkning på många sätt att föredra framför en mindre, även om det förstås finns många och väsentliga undantag från denna hypotes. Kriteriet folkmängd utgörs i Norrank av en lista med Norrlands kommuner i storleksordning.

Umeå är med sina 125 000 invånare klart störst i Norrland. Bakom Umeå finns sex kommuner till som i kraft av sin befolkningsmängd kan förväntas ha ett utbud av bostäder, livsmiljöer och urbana miljöer; Gävle, Sundsvall, Luleå, Östersund och Örnsköldsvik. För Norrland som helhet vore det önskvärt om dessa sju regionala lokomotiv växte sig större och starkare.

Som framgår av de två högra kolumnerna i tabell 13 finns inte mycket som talar för en sådan utveckling. Kolumnerna visar utfallet av en prognos som SCB gjort över förväntad befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2010-2035.

Prognosen medföljer här för kännedom och leder inte till någon utdelning av poäng i årets Norrank. Det som förutspås är att befolkningen fram till år 2035 kommer att minska i 48 av Norrlands 54 kommuner (på riksnivå förväntas en befolkningsminskning i ungefär hälften av Sveriges kommuner).

Bara i fyra norrlandskommuner (Umeå, Åre, Krokom, och Gävle) förväntas en påtaglig ökning runt 6-10 procent, medan tillväxten är nära 0 i Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik. I Norrbotten är mörkret kompakt med förväntad befolkningsminskning i samtliga 14 kommuner.

Kraftigt minskande befolkning får man räkna med i flera mindre kommuner som Pajala (26 procent), Överkalix (25), Åsele (23), Övertorneå (22), Jokkmokk (21), Dorotea (21) och Sorsele (21). I relativt stora norrlandskommuner som Söderhamn, Boden, Kiruna, Härnösand, Kramfors och Sollefteå väntas befolkningsminskningar runt 10-15 procent fram till 2035.

5-i-topp –Storlek. Riket (2018):

Stockholm

952 058

Göteborg

565 496

Malmö

334 987

Uppsala

221 141

Linköping

158 953

Tabell 13: Folkmängd i kommunen

wdt_ID Rank Kommun Antal inv 2018 Prognos 2035 Ökn.
1 1 Umeå 125,080 127,004 10
2 2 Gävle 100,603 101,048 6
3 3 Sundsvall 98 810 96,626 1
4 4 Luleå 77 470 72,605 -2
5 5 Skellefteå 72,725 68,461 -4
6 6 Östersund 62 601 61,018 3
7 7 Örnsköldsvik 56,139 54,889 0
8 8 Piteå 42 184 39,501 -3
9 9 Sandviken 39 259 36,483 -1
10 10 Hudiksvall 37,401 36,378 -1

Folkmängd i kommunen (SCB 2018)