UTBILDNING

I april 2018 publicerade SCB ny statistik över hur stor andel av befolkningen som år 2016 hade eftergymnasial utbildning eller – om man så vill – vilka kommuner som är bäst på att attrahera högutbildade invånare.

Se tabell

Andel med eftergymnasial utbildning

I april 2018 publicerade SCB ny statistik över hur stor andel av befolkningen som år 2016 hade eftergymnasial utbildning eller – om man så vill – vilka kommuner som är bäst på att attrahera högutbildade invånare.

Danderyd är numera den kommun i Sverige som har störst andel högskoleutbildade (57 procent). Även i övrigt är det mycket Mälardalen i topp på rikslistan. Sju av de tio kommuner som har flest högutbildade invånarna i landet ligger i huvudstadsregionen.

Södra Sverige tycks också utöva en lockelse på högutbildade individer. Skånemetropolerna Lund (53 procent) och Lomma (49 procent) är de tydligaste exemplen på detta. Lärdomsstaden Uppsala ligger sexa på listan med en andel högutbildade på 41 procent, vilket är samma andel som Stockholm.

Tack vare Umeå dyker Norrland upp redan på rikslistans elfte plats. Kommunen och universitetsstaden i norr lyckas varje år locka till sig nya invånare i form av elever som stannar kvar efter studier och lärare som lockas av det akademiska klimatet. Nästan varannan umeåbo (39 procent) man träffar på stadens gator och torg är högskoleutbildad.

Umeå är tveklöst Norrlands ledande miljö för forskning och utbildning – men inte den enda. Luleå och Östersund och kanske också Gävle och Sundsvall kan ses som intressanta utmanare med en andel högskoleutbildade medborgare på 25-30 procent.

Räknat i antal medborgare med högskoleutbildning har Umeå mer än dubbelt så många som Luleå; 25 000 respektive 12 000. Härnösand, en gång kallat ”Norrlands Aten” för sitt universitet och sin starka bildningstradition, får nu finna sig i att ha arbetar- och industristäder som Skellefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall före sig på listan.

Högskolepoängen är ojämnt fördelade över landet. Bara 42 kommuner ligger över rikssnittet som är 27 procent högskoleutbildade, bland dem Umeå, Luleå och Östersund. Så många som 248 kommuner har ett värde under riksgenomsnittet.

5-i-topp – Utbildningsnivå. Riket (2018):

Danderyd

57

Lund

53

Lomma

49

Lidingö

45

Solna

44

Tabell 14: Andel med eftergymnasial utbildning

wdt_ID Rank Kommun Andel högutb.
1 1 Umeå 38,60
2 2 Luleå 30,50
3 3 Östersund 28,00
4 4 Gävle 24,40
5 5 Sundsvall 23,80
6 6 Boden 23,00
7 7 Krokom 22,70
8 8 Vännäs 22,50
9 9 Skellefteå 22,10
10 10 Örnsköldsvik 21,80

Andel med eftergymnasial utbildning (SCB 2016)