Om norrank

Norrländska tankesmedjan Framtidstanken har utvecklat verktyget Norrank för att undersöka attraktiviteten hos Norrlands 54 kommuner.

 

Syftet är att sprida kunskap om Norrland och dess kommuner, bidra till en mer nyanserad och intressant bild – och ranka kommunerna utifrån var det är bäst att bo och verka i norr. Detta är den första utgåvan av Norrank.

Kort sagt består Norrank av jämförelser mellan alla Norrlands 54 kommuner utifrån dess styrkor i fjorton utvalda kriterier. Den kommun som presterar bäst av alla kommuner i ett kriterium får platssiffra 1. Den som är näst bäst får platssiffra 2 och så vidare. Ju lägre platssiffra desto bättre resultat.

Låt oss ta det första kriteriet Bostad som exempel. Här är data hämtade från källan Svensk Mäklarstatistik och vi har valt att fokusera på genomsnittliga villapriser i kommunerna det senaste året. Som framgår av tabell 1 (på sidan 4) visar sig Umeå ha Norrlands högsta villapriser med 3 455 000 kronor, följt av Gävle och Östersund. Det betyder att Umeå får platssiffra 1, Gävle får 2, Östersund får 3 och sedan delas resterande platssiffror ut till alla andra kommuner ända till slutet på listan där Bjurholm, Norsjö och Åsele ligger sist och således tilldelas platssiffrorna 52, 53 och 54.

Det sammanlagda resultatet för en kommun framkommer då alla platssiffror för varje kriterium är framtagna och hopslagna (se tabell 15). Teoretiskt är 14 bästa möjliga slutresultat – vilket den kommun som blivit bäst i samtliga 14 kriterier skulle få. Av årets resultat kan vi se att ingen kommun kommer i närheten av ett sådant slutresultat. De tre i topp får samlade slutresultat i spannet 150-200. De som får sämst resultat ligger runt 500.

Sluttabellen som framgår av tabell 15 ”Slutresultat” består av 756 indikatorer (14 kriterier gånger 54 kommuner). För att förtydliga kommunernas prestationer har topplaceringar (1-3) angetts med grön färg och bottenplaceringar (52-54) med röd.

Om två kommuner hamnar på lika slutresultat är det antal gröna placeringar, ”pallplatser” för att tala traditionellt idrottsspråk, som avgör. Förstaplatser värderas högre än andra- och tredjeplatser.

 

kommuner

kriterier